Nieuws van 10 september 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 10 september 2014

Kerry raapt nieuwe ‘9/11’-coalitie bijeen

John Kerry praat vandaag en morgen met Arabische landen over de coalitie die ISIS moet verslaan. Obama houdt morgenochtend een speech over zijn strategie.

Obama, dinsdag met Congresleiders

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken overlegt in het Saoedie-Arabische Jeddah met Saoedie-Arabië en de zes Golfstaten over deelname aan de anti-ISIS coalitie. Evenals bij de aanval op Irak in 2003 is Arabische steun van belang in verband met het gebruik van militaire bases in de regio en om imagoredenen (geen exclusief Westerse actie). Ook Egypte zit aan tafel maar blijft militair op afstand.

De radicale soennitische strijdgroepen van ISIS hebben zich genesteld in aan elkaar grenzende delen van Syrië en Irak. Zij maken gebruik van de onvrede onder de (in meerderheid) gematigde soennitische Irakezen. De Iraakse Koerden werkten al samen met de Amerikaanse luchtmacht die ISIS bombardeert in Irak.

Van het grootste belang is dat een Iraakse regering participeert die bestaat uit zowel soenniten als shiiten, met deelname van de Koerden. Met de benoeming van Abbadi als premier en toetreding van de Koerden is nu de basis daarvoor gelegd. Het evenwicht is echter zeer fragiel. Er zijn drie andere majeure politieke problemen.

Ten eerste de legitimatie van dit ingrijpen door westerse legers, dat tenminste een aantal maanden en wellicht enkele jaren gaat duren. Obama zegt voldoende steun (en legitimatie) te hebben in het Congres. Een resolutie door de Veiligheidsraad lijkt door de Amerikaanse politiek niet als noodzaak te worden gezien.

Irak’s nieuwe leider: Abbadi.

Ten tweede is er de vraag welke rol Syrië moet spelen. In de VS rijst het vermoeden dat Obama op 10/09, op ‘prime time’ (Amerikaanse tijd; aan de vooravond van de 13e herdenking van ‘nine-eleven’) ook beperkte luchtacties op Syrisch grondgebied zal aankondigen. Dat zal zeer waarschijnlijk zonder overleg met de Syrische regering gebeuren. Dat zal een Veiligheidsresolutie onmogelijk maken (veto’s Rusland en waarschijnlijk China).

Ten derde is er de vraag wat de VS willen met de ‘shiitische as’: Iran, Syrië en Hezbollah (in Libanon). Veel Amerikaanse politici en de pro-Israëllobby zien die as als het uiteindelijk grootste gevaar. Het lijkt erop dat deelname door Iran aan de anti-ISIS actie nauwelijks te vermijden valt.

 

bron:

New York Times, 09/09

dailystar, 09/09

Al Jazeera, 09/09

 

Tags:  Irak, ISIS, Kerry, Obama