Nieuws van 1 november 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 1 november 2014

Interne Palestijnse politiek wordt belangrijker

Hamas discussieert over ‘coalitie’ met factie binnen Fatah. Fatah-leiders discussiëren over geschikt moment om naar de Veiligheidsraad te gaan.

Raed Debiy, algemeen secretaris van de Fatah-jeugdorganisatie

Wat betreft de ontwerp-resolutie van de PLO die gericht is op erkenning van de Palestijnse staat is de timing van eind november nu in discussie. De Amerikaanse regering is tegen een gang naar de VR. Een positief besluit van de Veiligheidsraad (VR) zal stuiten op een veto van de VS. Zo’n positief besluit vereist dat negen landen voorstemmen. Die grens wordt nu niet bereikt. In januari verandert de samenstelling van de VR in gunstige zin voor de resolutie. De VS zal dan zijn vetomacht nodig hebben en daarvoor ook een hogere politieke prijs betalen.

De positie van de VS is dat het vredesoverleg hervat moet worden. De PLO-actie past daar niet in. Maandag aanstaande overlegt John Kerry met een Palestijnse delegatie onder leiding van Saeb Erekat.

De discussie binnen de PLO en dus binnen Fatah (wat de grootste partij is; Hamas zit niet in de PLO) is fundamenteel. Doorzetten van de gang naar de VR, ook al zou dat pas begin volgend jaar zijn, kan leiden tot de volgende cascade van gebeurtenissen:

1 De meerderheid in de VR steunt de PLO-resolutie.

2 De VS spreken hun veto uit.

3 De PLO vraagt in dat geval (zoals eerder aangekondigd) aan de Algemene Vergadering van de VN om toegang tot vele VN-organisaties en verdragen. Daaronder de Conventie van Rome die de ‘regering’ van de Palestijnse staat (de Palestijnse Autoriteit, PA) toegang geeft tot het Internationale Strafhof. De AV VN zal naar verwachting akkoord gaan.

4 Israël (en de VS?) verklaart dat de PLO een unilaterale stap heeft genomen, in strijd met de Oslo Akkoorden. Nb: De PLO is formeel partij bij de Oslo-overeenkomsten; de PA is daaruit voortgekomen.

5 Israël beeïndigt de veiligheidscoördinatie en andere vormen van samenwerking met de PA (of de PA doet dat zelf!).

6 De VS (en de EU?) draaien de geldkraan naar de PA dicht. Dit betekent het feitelijke einde van de PA.

Het cruciale punt is waarschijnlijk het beeïndigen van de samenwerking op politie- en inlichtingengebied tussen de PA en Israël. Raed Debiy de leider van de jeugdorganisatie van Fatah (de ‘Shabiba’) heeft gezegd dat de Palestijnse jongeren willen dat deze samenwerking wordt stopgezet.

Hamas en Fatah

Binnen Hamas wordt gesproken over een mogelijke samenwerking met Mohammed Dahlan. Deze oud-Fatahleider is door Mahmoud Abbas enkele jaren geleden op een zijspoor gezet. Dahlan heeft echter nog steeds, en met name in de Gazastrook, een achterban. Dahlan heeft een omstreden verleden, gekenmerkt door zeer nauwe samenwerking met de Amerikaanse CIA. Een van de doelstellingen van een samenwerking Hamas-Dahlan (een deel van Hamas is daar overigens tegen) zou zijn, het onder druk zetten van het PA-bestuur. Met als achterliggend doel om bij de wederopbouw van Gaza de PA uit de greep van Israël te houden.

bron:

The Jerusalem Post, 01/11

Al Monitor, 31/10 en 30/10