Nieuws van 1 maart 2015

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 1 maart 2015

Gevecht om Midden-Oostenpolitiek VS

Netanyahoe vanmiddag in Washington; Israël en Witte Huis in gevecht. Susan Rice bij AIPAC. Probleem met militaire hulp?

Iran gaat over relatie Israël-VS

De sfeer wordt er niet beter op.

De Israëlische premier arriveert vandaag in Washinton en houdt morgen een toespraak voor het jaarlijkse AIPAC-congres. De AIPAC is de centrale joodse organisatie binnen de pro-Israëllobby (die verder vooral steunt op de ‘evangelicals’). Verwacht wordt dat de premier een frontale aanval doet op de Iran politiek van de Amerikaanse president. De president heeft niet de goedkeuring nodig van het Congres om een overeenkomst te sluiten met Iran. Maar het Congres zou een cruciaal element, het verlichten van de sancties, kunnen tegenhouden. Uit alles blijkt dat zo’n overeenkomst, tegen het verzet van de hardliners in de VS en Iran in, aanstaande is. Volgens de meeste commentatoren gebruikt Netanyahoe zijn ‘kruistocht’ tegen de overeenkomst voor zijn herverkiezing in Israël. De Republikeinse Partij in de VS wordt door de Democraten verweten dat die zich daarvoor laat gebruiken. Daarmee ‘dreigt’ de Amerikaanse steun voor Israël, tot nu toe Congres-breed, partijpolitiek te worden.

De wederzijdse ergernissen komen bovenop de frustratie die vorig jaar ontstond door de voor Obama en John Kerry vernederende mislukking van hun ‘vredesinitiatief’. Zij waren erin geslaagd om de Palestijnse Autoriteit zeer vergaande concessies te laten doen. De Israëlische regering was echter niet bereid (of in staat) enige concessie te doen inzake delen van de Westoever en Oost-Jeruzalem. Daarmee werd de ‘status quo-politiek’ van Israël ten aanzien van de bezetting voortgezet. Deze bezetting en de bredere problematiek rond Iran raken strategische belangen van de VS als supermacht in het Midden-Oosten. De vraag lijkt nu te worden of Israël en zijn lobby (nog) de macht hebben om de strategische beleidsvrijheid van de president in te perken.

Een belangrijk gevolg van Netanyahoe’s anti Obama politiek is dat het taboe op kritiek op de Israëlische regering aan democratische kant aan het verdwijnen is. Een tweede gevolg is dat de meningsverschillen, die zich tussen Israël en de VS al decennialang voordoen, voor het eerst op het hoogste niveau geuit worden. In de Israëlische media wordt gespeculeerd over de vraag of de relatie tussen beide landen bezig is structureel schade op te lopen. Concreet wordt de vraag gesteld of het lopende verzoek van Israël om een nieuw pakket steun voor raketafweer ($317 mln. voor David’s Sling en Arrow 3) in de komende weken wel met de in Washington gebruikelijke voortvarendheid zal worden behandeld.

Het veto van de president en het Congres als wetgever.

Afgelopen vrijdag hebben vier senatoren, onder wie twee Democraten, de Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015 ingediend. Deze zou het Congres de bevoegdheid geven om (na enkele procedurele stappen) iedere deal met Iran goed of af te keuren. Dit geeft in de eerste plaats aan dat de Democraten verdeeld zijn. Het tijdstip van indienen, vlak voor de komst van de Israëlische premier, maakt het wetsvoorstel zeer controversieel. Namens de president is al meegedeeld dat hij het voorstel, indien aangenomen door het Congres, zal vetoën. In laatste instantie kan het Congres de president overrulen met een tweederde meerderheid. De Israëlische regering zal zich in de daaraan voorafgaande strijd niet onbetuigd laten. In de perceptie van veel Amerikanen en bondgenoten van de VS, zal dan de invloed van Israël op Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek openlijk blijken. De AIPAC lobbyt voor de wet: ‘We support the legislation and will be lobbying for it‘.

Iran beschuldigt Israël ervan deze kwestie op te blazen om de aandacht af te leiden van de gang van zaken in de Palestijnse gebieden. Bernadette Meehan, woordvoerdster voor de National Security Council van de president, wees erop dat de VS samen met partners een cruciaal stadium in de onderhandelingen met Iran hebben bereikt. NB: Haar woorden kunnen impliceren dat de partners (met name de drie grote EU-landen) die zich in de onderhandelingen achter de Amerikaanse leiding hebben opgesteld, aan het eind moeten ontdekken dat de president minder macht heeft dan zij veronderstelden.

ADL corrigeert The Values Network

Aanval op Clinton ging te ver voor ADL

De Anti-Defamation League (ADL), de organisatie die binnen de Israëllobby de rol heeft om antisemitisme op te sporen, heeft een advertentie van The Values Network in de New York Times veroordeeld. Daarin wordt Obama-medewerkster Susan Rice en bij implicatie de president zelf ervan beschuldigd blind te zijn voor genocide, zoals die op joden in de Tweede Wereldoorlog (WO II). De advertentie die ook op internet loopt begeleid door onheilspellende muziek, wordt gefinancierd door het Emergency Committee for Israel, opgericht door de bekende neoconservatief William (Bill) Kristol. De advertentie raakt een zeer gevoelig punt aan door te wijzen op ‘het zwijgen’ van de waarschijnlijke Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton: ‘But where is Hillary Clinton? Does she support the boycotters [de Democraten die wegblijven bij de speech van Netanyahoe], or is she too afraid to stand up to them?

Israëls VN ambassadeur: ‘de les van de Tweede Wereldoorlog’

De ambassadeur van Israël Ron Prosor, associeert Iran met de toenemende terreur in de wereld: ‘increased terrorist attacks across the world that threaten peace and security, particularly those attacks and groups sponsored by Iran‘. Hij waarschuwde de Algemene Vergadering van de VN voor een nucleair Iran en plaatste dat in de context van de WO II, volgens de Jerusalem Post: ‘the dangers of a nuclear Iran, this time in the context of what the world had learned on the 70th anniversary of World War Two‘. Prosor: War (..) can be prevented. But only if we stand together to denounce indifference and defend peace.’

Egyptisch hof: Hamas is terreurorganisatie

Een Egyptische rechter heeft uitgesproken dat de politieke tak van Hamas een terroristische organisatie is. In januari j.l. was die uitspraak al gedaan met betrekking tot de militaire arm van Hamas. De Egyptische rechterlijke macht wordt algemeen gezien als een verlengstuk van de militaire dictatuur.

Charlie Hebdo in Nazareth

Lieberman, fan van Charlie Hebdo

De Israëlische uiterst rechtse politicus Avigdor Lieberman heeft bij wijze van verkiezingsstunt het tijdschrift Charlie Hebdo gratis ter beschikking gesteld in de noord-Israëlische stad Nazareth. Nazareth heeft een grotendeels Palestijnse bevolking. De stunt wordt gezien als een provocatie van die bevolking. Er werd op de actie, die kennelijk op joodse kiezers inspeelt, gereageerd met een tegendemonstratie. Lieberman heeft eerder bij verschillende gelegenheden laten blijken dat hij de Israëlische Palestijnen beschouwt als een ‘vijfde kolonne’.

 

bronnen:

Jerusalem Post, 01/03 en 28/02

The Guardian, 01/03

Haaretz, 01/03

Middleeasteye, 28/02