Nieuwe Irak coalitie in de maak

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 6 september 2014

De ‘Islamitische Staat’ moet vernietigd worden. Krijgen Israël, Hezbollah, Iran en Syrië een plek in die angelsaksische coalitie?

VS, Engeland: de harde kern van de Midden-Oosten coalitie.

De VS en Engeland vormen de kern van een coalitie die de komende maanden (en zoals de media vandaag melden: misschien wel jaren) de radicaal-soennitische strijdmacht van de IS moet vernietigen. De contouren van de coalitie komen overeen met die van 2003, toen Irak werd aangevallen. Ook nu vormt de de ‘oorlog tegen het terrorisme’ en de bedreiging van de VS en Europa de bredere context. Duitsland en Frankrijk zijn bereid om politieke en militaire steun te geven maar bijven evenals in 2003 op enige afstand. Ook nu worden landen als Saoedie-Arabië in de coalitie getrokken.

De Amerikaanse president staat onder zware binnenlandse druk om militair actief te worden in het Midden-Oosten. De VS is tot nu toe passief ten aanzien van de burgeroorlog in Syrië. Ook rond de strijd in Gaza nam president Obama enige afstand van de politieke strijd daaromheen. De president vervult in de VS ook de rol van opperbevelhebber. De schijn van passiviteit kan gevaarlijk zijn in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen die dit najaar plaatsvinden.

De BBC meldde dat Iran zou hebben ingestemd met samenwerking met de VS in de strijd tegen de IS. Dit werd kort daarna tegengesproken in Teheran. Washington gaf een commentaar dat er op neerkwam ‘dat er niets nieuws was’, hetgeen geen ondubbelzinnige ontkenning is. Indien er een dergelijke samenwerking zou zijn, dan kan dat (positive) effecten hebben op de besprekingen over de nucleaire activiteiten in Iran. Deze besprekingen gaan dit najaar naar een climax toe en spelen een belangrijke rol in de Amerikaande binnenlandse politiek en in de relatie VS – Israël.

Israël doet bij monde van premier Netanyahoe en zijn minister van Defensie pogingen om de strijd tegen IS te ‘framen’ als een strijd tegen terroristen die met name Israël bedreigen: Hamas, Hezbollah en Al Qaida-gelieerde groepen. De activiteiten van de Al Nusra-groep aan het Syrische kant van de Golan Hoogvlakte worden nu door Israël gepresenteerd als voorbode van die bedreiging. Israël zal evenals in 2003 buiten de coalitie blijven. Israël heeft vanouds goede contacten met Koerdische groepen, die een rol spelen in de strijd.

De topconferentie in Wales, waar de rompcoalitie werd gepresenteerd.

Hezbollah is evenals het Syrische Assadbewind shiitisch en staat ideologisch en militair zeer vijandig tegenover IS. Cruciaal zal zijn of en hoe de VS, nu zij militair weer actief worden in het gebied, overeenstemming bereikt met Iran als leider van de ‘shiitische as’ (Iran, Assad, Hezbollah). De laatste berichten zijn dat de VS het Assadbewind ontwijkt en wapens gaat leveren aan de (vrijwel verslagen) ‘gematigde oppositie’ tegen Assad. Berichten uit Jordanië (hoofdkwartier van de anti-Assad activiteiten van de VS) wezen de laatste tijd niet op hoge urgentie van de strijd tegen Assad.

 

bron:

dailystar, Libanon

israelnationalnews

middleeasteye