Medische stand Israël op kruispunt ethiek en collaboratie

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 17 augustus 2015

Nieuws van 17 augustus 2015

Berichtgeving over hongerstaker in Israëlische media wijst op een gesloten joods-Israëlisch universum. Allan op randje van de dood.

Palestijns – joods nieuws over hongerstaker in Israël: twee werelden

De 31-jarige advocaat Mohammed Allan, omgeven door Davidssterren.

Palestijnse nieuwsbronnen besteden zeer veel aandacht aan de doodsstrijd van de gevangen advocaat Mohammed Allan. In Israëlische media komt hij nauwelijks voor. Een uitzondering vormt, zoals gebruikelijk, de columnist Gideon Levy in Haaretz: http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.671264. Voorzover er in de joods-Israëlische media aandacht voor is, is dat in de toonzetting van Israel National News: “Arabs and Jews rioted against each other at Ashkelon Junction Sunday, not far from Barzilai Hospital, where a hunger-striking terrorist prisoner is being treated”. Yedioth Ahronot doet het iets rustiger aan: “Ashkelon Junction protest turns violent as 150 throw rocks at police, call for release of Mohammed Allaan, a suspected Islamic Jihad member”.

Gedwongen voeding wordt test voor medische stand Israël

De Palestijnse advocaat Mohammed Allan (of: Allaan) is dit weekend na meer dan 60 dagen hongerstaking in coma geraakt. Israëlische gevangenisartsen geven hem vocht en vitamines, naar uit de gevangenis verluidt op basis van afspraken die met Allan zijn gemaakt toen hij nog bij bewustzijn was. Zij weigeren tot nu toe medewerking aan gedwongen voeding. Gedwongen voeding van gevangenen is sinds kort wettelijk toegestaan in Israël. Daar zijn principiële bezwaren tegen. Het komt in de praktijk neer op een vorm van marteling en bovendien ontneemt het gevangenen, in de praktijk altijd Palestijnen, de laatste mogelijkheid van protest. De conditie van Allan was gestabiliseerd maar hij blijft in levensgevaar. Volgens zijn moeder is hij stervende.

De medische stand in Israël – die al decennialang meewerkt aan het zeer harde gevangenisregiem – komt voor een keuze te staan (Maan News): “If and when he [Allan] regains consciousness – and if he continues to refuse to eat – Israel’s government must decide whether it will invoke a law passed in July allowing the force-feeding of prisoners when their lives are endangered. The law has provoked intense debate, particularly with doctors saying they will decline to carry out force-feeding since the new legislation gives them the choice of whether or not to do so”. “I think it’s a test to many institutions,” volgens Hadas Ziv, de coördinator van de ethische commissie van de Physicians for Human Rights-Israel, een mensenrechtengroep die tegenstander is van de wet die gedwongen voeding mogelijk maakt. Voor de medische stand in Israël vormt het wel of niet collaboreren met de wet op de gedwongen voeding een keuzemoment tussen medische ethiek en bezettingspolitiek.

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=767079

Vragen, protesten rond hongerstaking gevangene

Mohammed Allan is uitgegroeid tot symboolfiguur in de Westoever, Gaza en Palestijns Israël.

Het hoofd van de Palestinian Prisoner’s Society zet vraagtekens bij de huidige gang van zaken rond het bed van Allan. Qadura Fares zei zondag, “that Israeli medical procedures to keep Palestinian hunger striker Mohammad Allan alive were “unethical” and the society would ask for them to be halted.” De Prisoner’s Society klaagt over gebrekkige informatie. Er zijn onder meer vragen rond de precieze gang van zaken rond zijn behandeling en de afspraken die daarover met Allan zijn gemaakt.

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=767078

Palestijnse artsen mogen niet bij hongerstaker

Palestijnse Knessethleden dringen aan op bezoek door een Palestijnse arts. Aan het begin van het weekend waren er berichten dat daarvoor toestemming zou komen. Tot vannacht was er geen toestemming: “PA Minister of Health Jawwad Awwad accused Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of personally interfering in the case and preventing Dr. Hani Abdeen from visiting Allan to examine his health”. Abdeen is naar voren geschoven door de minister van Gezondheidszorg van de Palestijnse Autoriteit.

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=767075

Hongerstaker weigerde “handeltje” met de autoriteiten

De advocaat van Allan zegt dat de hongerstaker een aanbod van de Israëlische autoriteiten heeft geweigerd. Dat aanbod hield in dat Allan nog twee jaar in administratieve hechtenis zou blijven. Het protest van Allan geldt juist de administratieve hechtenis.

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=767056

Botsing bij demonstratie in Ashkalon

In Israël zelf is het tot een botsing gekomen tussen de politie en demonstramnten voor het ziekenhuis waar Mohammed Allan verblijft. Dat is het Barzilai Medisch Centrum in Ashkalon. Er werden Palestijnse demonstranten gearresteerd en enkele joden die met stenen naar hen gooiden en de auto van een Palestijnse journalist beschadigden. Knessethlid Haneen Zoabi nam deel aan het protest. Tegen de Palestijnen werd ook het (smerige) “skunk water” ingezet.

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=767080

achtergrond:

http://jaffadok.nl/gevangenschap/