Media schuchter over Israël, Palestijnen. Waarom?

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 9 oktober 2015

Nieuws van 9 oktober 2015

NRC en FAZ kwamen wat ‘uit de kast’, maar worden weer voorzichtig. Jerusalem Post ontdekt ‘joodse terrorist’. Angst voor sociale media.

Mainstream media zeer terughoudend in berichtgeving

De ‘intifada of stones’? 1987? Toen liet “de TV” de ‘gebroken bottenpolitiek’ van Rabin zien. Nu de sociale media.

De bekende kranten en hun internetversies in de grote Europese landen en Nederland hebben in het zicht van de geweldsexplosie in Israël en de bezette gebieden de neiging zich terug te trekken op officiële verklaringen. Enkele voorbeelden.

Drie steekpartijen op één dag waarbij Palestijnen op straat Israëli’s verwonden. De onvrede neemt de laatste dagen sterk toe. Wat drijft de Palestijnen tot de nieuwe golf van geweld? Met zijn poging de gemoederen te bedaren, dreigt Netanyahu in aanvaring te komen met hardliners in zijn eigen regeringscoalitie.

 (Volkskrant, Theo Koelé, 9 oktober 2015)

http://www.volkskrant.nl/buitenland/waarom-laait-geweld-in-israel-weer-op~a4159359/

Als afsluiting van een recent artikel in de NRC (die momenteel weinig nieuws brengt uit Israël) over geweld over-en-weer, een zin waarin het taalgebruik van de officiële Israëlische instanties wordt overgenomen:

Er werden twee Palestijnen gearresteerd op verdenking van terrorisme.

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/04/opnieuw-steekpartij-in-jeruzalem-oude-stad-afgesloten/

De New York Times die relatief veel ruimte geeft voor nieuws uit Israël, houdt zich in het algemeen aan de officiële verklaringen. Over de dood van een Palestijn: Police officers arrived and fatally shot him after he pointed the stolen rifle at them, the police said.

In Midden-Europa is de Frankfurter Allgemeine Zeitung belangrijk. Het nieuws is de laatste jaren wat genuanceerder, maar keert in het zicht van het recente geweld weer terug naar de officiële (Israëlische) bronnen.

Nb: Wat kan mogelijk de verklaring zijn voor deze relatieve achteruitgang van de verslaglegging uit Israël? De hoofdredacties hebben andere prioriteiten: Syrië, vluchtelingen. En: Door het extreme karakter van het geweld van de kant de Israëlische overheid en de kolonisten bestaat de angst dat berichtgeving over wat er feitelijk gebeurt voor pro-Palestijns wordt aangezien.

Jerusalem Post: wraak door ‘joodse terrorist’

De naar Israëlische verhoudingen enigzins gematigde Jerusalem Post is minder terughoudend dan veel buitenlandse kranten in het benoemen van joods geweld: Four Arab men were wounded Friday morning in Dimona in a stabbing attack police suspect was carried out by a Jewish terrorist for nationalist reasons. De term ‘joodse terorist’ werd overigens een aantal weken geleden geïntroduceerd door president Rivlin. Verschil blijft ook in de Post dat een joodse terrorist handelt in reactie op Palestijnse terreur en dat het verschil in opsporing en strafmaat geen onderwerp is. Over de samenwerking tussen gewapende macht en de kolonisten bericht over het algemeen alleen Haaretz.

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Revenge-attacks-on-the-rise-Four-injured-in-Dimona-stabbings-by-Jew-421420

Schoolklas met Abed al-Rahman Shadi Obeidallah, 12 jaar, vlak voor hij werd doodgeschoten.

Zorgen over rol sociale media

Israël maakt zich zorgen over de berichtgeving op sociale media en vooral Facebook. Als reden wordt vooral een binnenlandse overweging aangegeven: In the age of smartphones and social media, Palestinians have at their disposal a range of tools to help spread images of protest and violence that is having a profound impact on this latest round of violence. This week, footage of a 19-year-old suspect being shot and killed by police after allegedly stabbing and wounding a teenager in West Jerusalem last Sunday garnered over 100,000 views. Waarschijnlijk speelt ook mee dat video’s en foto’s die een beeld geven van wat zich afspeelt, langs deze weg ook in de westerse landen verspreid worden

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Jerusalem-intifada-hashtag-widely-being-shared-among-Palestinian-activist-421421

Israël doet beroep op Facebook ‘incitement’ te censureren

Israël wil dat Facebook paal en perk stelt aan de verspreiding van informatie over het geweld tegen de palestijnse bevolking vis dit sociale medium: The Israeli foreign affairs ministry submitted an official request for Facebook offices in Israel and the USA to remove 47 Palestinian accounts. The foreign affairs ministry accused the owners of these accounts of antisemitism, incitement and calling for violence. Mohammed Matter (‘Abu Yazan’), een bekende facebooker in Gaza: “Don’t know if i am on the list but Just in case; If Facebook removes me again, then you know the reason.”

https://www.facebook.com/AbuYazanGaza19

(met dank aan Engelbert Luitsz)

Samenwerking leger en kolonisten tijdens gevechten

De nauwe samenwerking tussen leger, politie en kolonisten in de gevechten met Palestijnen (voornamelijk jongeren en kinderen) wordt via internet en sociale media gedocumenteerd. Zie bijvoorbeeld onderstaande links.

https://www.facebook.com/hmmgorgels/posts/940117782726802

(met dank aan Helen Gorgels)

en:

https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/video-israeli-soldiers-protect-settlers-they-attack-palestinians

maar ook:

http://staatvanbeleg.com/2015/10/05/overzicht-september-2015/

Bezoek Netanyahoe aan Duitsland gisteren ging niet door

Eerder werd op Jaffadok melding gemaakt van een gesprek Merkel – Netanyahoe op 8 oktober. Dit ééndaagse bezoek is op het laatste moment afgeblazen “in verband met het geweld in Israël”. Mr. Netanyahu’s office said in a statement that he would “remain in Israel in order to monitor the situation closely. Nb: Dit uiterst korte bericht laat ruimte over voor twijfel of de opgegeven reden de enige is.

http://www.nytimes.com/2015/10/08/world/middleeast/violence-spreads-in-israel-despite-security-crackdown.html?ref=middleeast&_r=0