Kernmacht Israël heeft 5e Dolphin

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 17 december 2015

Nieuws van 17 december 2015

Nucleaire dreiging nu mogelijk van Middellandse Zee tot Indische Oceaan. Gaat Saoedie-Arabië ‘zijn’ ISIS bestrijden?

Israël heeft zijn vijfde ‘kernraketten’-Dolphin

Op een 6e Dolphin was nog gerekend, maar Duitsland stopt ermee

De vijfde onderzeeër in de Dolphinklasse is vanuit een Duitse werf aan Israël geleverd. Evenals andere vaartuigen in deze klasse zal het in Israël worden voorzien van installaties die met kernkoppen geladen raketten kunnen lanceren op doelen tot 1.500 km afstand. De onderzeeër kan zeer lang onder water blijven en kan gedurende die tijd ongezien vlak voor de kust van een land verblijven. Al enkele jaren is bekend dat Israël aanwezig is in de Perzische Golf. Israël bevestigt hiermee zijn status van regionale atoommacht die actief is in de Middellandse Zee, de Rode Zee, de Indische Oceaan en de Perzische Golf. De Dolphins zijn ook belangrijk in het inlichtingenwerk.

Uitlatingen van hoge Israëlische politici en militairen in verband met  de levering van de vijfde Dolphin geven aan dat zij deze vaartuigen ook als offensieve wapens zien: ‘The “force multiplier” and “fighting arm” remarks of Israeli officials might as well point out that the alleged nuclear missiles in the possession of the state of Israel could be regarded not only as a shield, but as a sword as well.’ Global Research schreef enkele maanden geleden: ‘Israel’s coastline in total, including islands, is a mere 273km, and it is no exaggeration to say that there is no other country with so many submarines to protect so short a sea border.’

De Duitse rol is opvallend. Alle Dolphins werden in Duitsland gebouwd. De Duitse financiële bijdrage is zeer aanzienlijk. Het blad Der Spiegel heeft hier de laatste jaren veel informatie over naar de oppervlakte gebracht: ‘In June 2012, Der Spiegel reported that Germany is actually strengthening Israel’s nuclear capabilities.’ Officieel verklaard Duitsland dat het geen weet heeft van een eventuele ombouw van de Dophins tot platforms voor nucleaire aanvallen: ‘Officially, Germany has always maintained that it doesn’t have a slightest idea about Israel’s military nuclear program and possible deployment of nuclear missiles on German-built submarines. However, according to Der Spiegel’s research, several former high-ranking German officials have never doubted Israel was putting nuclear missiles on its subs.’

http://www.globalresearch.ca/the-security-of-israel-fifth-nuclear-capable-submarine-cruise-missiles-with-nuclear-warheads-deterrent-against-iran/5473414

Trend: afsluiting bezet gebied voor buitenlandse waarnemers

Internationale waarnemers in Hebron zijn aangevallen door kolonisten. Het leger keek daarbij toe. Het weren van ‘pottenkijkers’ bij het optreden van militairen en kolonisten (die meestal samenwerken) begint een trend te worden in de bezette gebieden. Zie bijvoorbeeld op Twitter de bekende publicist Ben White (Benabyad):

https://twitter.com/benabyad/status/677022399309742080?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=6edb669dbfe5c198806ea5fbedd207932fa8ab4c&al=1&refsrc=email&iid=35b6337adf394e1bb23093f790aeb83e&autoactions=1450276515&uid=916543352&nid=244+590

Voortdurende razzia’s in Palestijnse buurten

De (meestal) nachtelijke razzia’s door het Israëlische leger in Palestijnse dorpen, wijken en vluchtelingenkampen blijven routinematig doorgaan. Geregeld worden Palestijnse ambulances en hulpverleners verhinderd hun werk te doen voor gewonden. Zie bijvoorbeeld:

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=769375

Saoedische coalitie verenigt volgens Ynet ‘gematigde regiems’

Prins Salman in zijn biotoop: geld, wapens en erfelijke macht.

In een uitgebreide analyse in Yedioth Ahronot vandaag geeft columnist Ben Yishai een Israëlische visie op de door de Saoedies in elkaar gezette ‘Islamic coalition to fight jihadist terror‘. Terwijl in sommige westerse media steeds meer kritiek op de schatrijke oliestaat begint door te klinken (ook maar niet alleen, voor zijn rol in het religieus geïnspireerde terrorisme) beschrijft de analyse Saoedie-Arabië en zijn coalitie als het gematigde gezicht van de soennitische wereld: ‘The coalition’s establishment points to Saudi Arabia’s unshakable standing as the leader of Islam’s moderate Sunni stream.’ Tot de coalitie die ISIS moet gaan bestrijden behoren niet Irak en Iran, de twee staten die tot de grootste vijanden van ISIS worden gerekend. Ook Hezbollah, dat ISIS concreet en op de grond bestrijdt zit niet in de coalitie. Wel mochten toetreden Libanon en de Palestijnse Autoriteit (PA).

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4740583,00.html

Commentaar:

Libanon loopt groot risico meegezogen te worden in de Syrische oorlog, mede als gevolg van de wapenleveranties door Saoedie-Arabië die tegen Hezbollah zijn gericht. De PA speelt in dit spel geen rol. De PA is voor een deel financieel afhankelijk van Saoedie-Arabië en heeft waarschijnlijk stilzwijgende goedkeuring van Israël en de VS gekregen om toe te treden. Egypte is (aarzelend) lid van de coalitie geworden en zal daar naar het zich laat aanzien een beloning voor eisen: dat Saoedie-Arabië zich weer kritischer opstelt ten opzichte van de Moslimbroederschap, die in Egypte een bedreiging vormt voor het generaalsbewind. Voor Israël zal vooral belangrijk zijn of de Saoedische verklaring dat de coalitie ‘alle terreur’ wil bestrijden, ook betrekking heeft op Hamas en Hezbollah.

Atlantisch gezinde kranten die zich de laatste tijd kritischer zijn gaan opstellen ten opzichte van de westerse ‘bondgenoot’ Saoedie-Arabië zijn (naast andere grote Duitse kranten), de Frankfurter Allgemeine Zeitung en de NRC. De FAZ wijst op de Amerikaanse wens dat de islamitische wereld zelf het voortouw neemt in de strijd tegen teligieus geïnspireerde terreur. De krant wijst ook op de interne strijd binnen de Saoedische elite die een rol speelt in het naar voren schuiven van prins Salman.

achtergrond:

http://jaffadok.nl/saoedi-arabie-jemen/

http://jaffadok.nl/libanon/