Jozef en Maria gestopt vóór Bethlehem

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 18 december 2015

Nieuws van 18 december 2015

Syrië: westerse publieke opinie slaapt. VS hebben bijzondere vrienden. Ontmanteling van de staat Syrië?

Anti-ISIS krachten boeken terreinwinst

Dit jaar zullen Jozef en zijn vrouw de nacht niet in Bethlehem kunnen doorbrengen (bron: kerstkaart Banksy)

De niet-westerse coalitie in Syrië – regeringsleger, Rusland, Iraakse groepen en Hezbollah) – hebben volgens Global Research (17 december) de laatste dagen winst geboekt op strategische plaatsen. De week daarvoor hadden zij terrein moeten prijsgeven. Aan de kant van de kant van de ‘islamitische’ terroristen vecht ook tenminste één militie die samenwerkt met Israël: het al-Nusra Front: ‘The recent developments have shown that the Assad government is continuing to take control of the crucial infrastructure and logistical centers pushing terrorists to the country’s desert regions.’

De strijd in Syrië roept op goed geïnformeerde sites steeds meer de vraag op: Bestrijden de VS en hun bondgenoten – Engeland, Israël, Saoedie-Arabië, Turkije en anderen – vooral ISIS? Of, wordt een ander doel nagestreefd? Global Research is van mening dat een ander doel wordt nagestreefd en verwijst daarvoor onder andere naar de lobby door het Amerikaanse Brookins Institution, dat een opdeling van Syrië in kleine afhankelijke eenheden propageert: http://www.brookings.edu/research/papers/2015/06/23-syria-strategy-ohanlon?cid=00900015020089101US0001-06241.

Zie ook:

(While the US claims this move is to “defeat the Islamic State (ISIS),” it is instead clearly a move to establish long-sought “buffer zones” or “safe zones” in Syria where the Syrian government can no longer operate. (…) The eventual outcome, if these operations are successful, will be the division and destruction of Syria as a nation-state. (…) Were the US truly interested in stopping ISIS, it would strike at its sponsors in Ankara and Riyadh. Of course, it was clear, well over a year ago, that the appearance of ISIS would be used intentionally to accomplish US geopolitical objectives in both Syria and Iraq, serving as a pretext for wider, long-sought after direct Western military intervention.)

http://www.globalresearch.ca/americas-invasion-of-syria-ground-operations-have-commenced/5485708

Commentaar

Bethlehemmers dit jaar niet met kerstvakantie: robot machinegeweer, gericht op de niet-joodse kant van de muur

In het rapport van het Brookings Institution wordt (niet voor het eerst) gepleit voor het opdelen van de Syrische staat in verband met de strategische mogelijkheden die dat voor de VS zouden bieden. De ontwikkelingen van de laatste jaar wijzen ook op andere ‘voordelen’ van een deconstructie van Syrië. Aan de noordkant van Syrië zou ten behoeve van Turkije een neutrale zone kunnen worden gecreeërd. Zo’n zone zou ook in het gebied tussen Damascus en Israël kunnen ontstaan. Andere delen van Syrië zouden in handen kunnen komen van een radicaal soennitisch en pro-Saoedisch bewind (schoongewassen van het ISIS-imago). In het grensgebied met Libanon zou met steun van Israël en Saoedie-Arabië het Libanese Hezbollah onder druk gezet kunnen worden en uiteindelijk geëlimineerd.

De Russische interventie compliceert deze strategieën. Vooral wordt het moeilijker om Europese publiek ervan te blijven overtuigen dat onder leiding van de VS het ‘islamitisch terrorisme’ wordt bestreden. Bijkomende factor is de enorme vluchtelingenstroom naar Europa, die de Europese politieke klasse zwaar onder druk zet. De tegengestelde doelen van de VS-coalitie en de ‘Russisch-Syrische’ coalitie dreigen te leiden tot voortzetting van de strijd en toenemende noodzaak voor de bevolking om te vluchten, vooral richting Europa.

http://www.globalresearch.ca/syrian-forces-regain-control-of-crucial-infrastructure-and-supply-routes-held-by-terrorists/5496470