Israël nog op ramkoers in VS

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 7 april 2015

Nieuws van 7 april 2015

Dianne Feinstein: toontje lager aub. Israëlische analisten: er valt wat te halen. Nasrallah: Libanon blijft gevaarlijk. Arabische Liga broedt op resolutie.

Obama: voorstel Netanyahoe ‘a fundamental misjudgment’

De Amerikaanse president heeft het voorstel van de Israëlische premier (en zijn kabinet) verworpen, om voor de deal met Iran als voorwaarde te stellen dat Iran Israël erkent. Die erkenning zal in de Israëlische visie zonder twijfel betrekking moeten hebben op ‘erkenning als joodse staat’. Obama noemde deze eis gisteren een fundamentele vergissing: “The notion that we would condition, Iran not getting nuclear weapons in a verifiable deal, on Iran recognizing Israel is really akin to saying that we won’t sign a deal unless the nature of the Iranian regime completely transforms,”. (zie ook: http://jaffadok.nl/wereld-reageert-op-iran-akkoord/: ‘Nieuwe eis: Iran moet Israël erkennen’)

President Obama uitte intussen zijn zorg over de mogelijkheid dat “enorme verkiezingsdonaties uit conservatieve bronnen” vooral die republikeinse kandidaten zouden steunen, die tegenstander zijn van de overeenkomst met Iran. Democratische senator Dianne Feinstein adviseerde Netayahoe de toon van zijn mediacampagne in de VS terug te schroeven.

Israël denkt na over zijn Iran-opties

Israëlische militaire deskundigen denken na over hoe het beste te maken van de toenadering tussen de VS en Iran. De waarschijnlijkheid dat voor 1 juli dit jaar een gedetailleerde overeenkomst tot stand komt is aanzienlijk toegenomen. Ook Israëlische commentaren geven blijk van verbazing over de concreetheid van de voorovereenkomst (Barnea: “It’s a whole lot better than the prophets of doom envisaged”). Het lawaai dat premier Netanyahoe maakte (toch vooral om redenen van binnenlandse politiek: “Iran is Hitler’s Germany”) heeft niet geholpen. Zijn kongsi met de Republikeinse Partij heeft de pro-Israëllobby zelfs in problemen gebracht. Publicisten als Ron Ben-Yashai, Sever Plocker en Nahum Barnea constateren dat het spel door Washington zeer goed gespeeld is en dat Obama niet meer los zal laten.

De tendens is: probeer Amerikaanse concessies op politiek, militair en inlichtingengebied te krijgen in ruil voor het staken van Israëlisch verzet tegen de deal met Iran. Genoemd worden: 1 Handhaving van de Amerikaanse bescherming in de internationale arena, met name het VS-veto bij Israël onvriendelijke stemmingen in de VN. 2 Levering van geavanceerd wapentuig (Obama speculeerde daar al op). Israël wil met name meer en betere raketafweer. 3 Nauwere samenwerking op inlichtingenterrein.

Een wens die mogelijk naar voren zal worden gebracht heeft betrekking op het bewaken van het nakomen door Iran van de details van de eindovereenkomst. Ben-Yishai bijvoorbeeld stelt dat Israël gezamenlijke evaluaties moet claimen van eventuele overtredingen door Iran. Geconstateerde overtredingen kunnen leiden tot het (nog) niet verlichten of het weer invoeren van sancties. Daarin zit dan een permanente bron van invloed van Israël op de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld wat betreft de samenwerking tussen Iran en Hezbollah

Topman Hezbollah: nieuwe Libanonoorlog komt

Hassan Nasrallah, charismatisch en met fijne neus voor het regionale schaakspel.

Hassan Nasrallah, de topman van Hezbollah heeft in een interview met de Syrische TV gezegd dat een volgende oorlog tussen Israël en Libanon er aan zal komen (Yedioth Ahronot): The Hezbollah leader hinted another war between Israel and Hezbollah was in the cards, and warned there will be significant loss of lives: “The nations worthy of living are those willing to make sacrifices.” Israëlische generaals hebben de laatste maanden enkele malen gewaarschuwd dat bij een nieuwe strijd met Hezbollah ook veel burgerslachtoffers zijn te verwachten in Israël (http://jaffadok.nl/pa-bijt-terug/: ‘Gepraat over 3e Libanonoorlog’).

Nasrallah: grote regionale oorlog vermeden

Nasrallah prees de komende overeenkomst tussen Iran en de westerse machten plus Rusland en China. Deze overeenkomst voorkomt dat Israël Iraanse installaties gaat bombarderen, waardoor een groot regionaal militair conflict in de lucht hing: “the Israeli enemy was always threatening to bomb Iranian facilities and that bombing would definitely lead to a regional war.” Ook verwelkomde hij het opheffen van de sancties met een argument dat de politiek de komende jaren nog zal bezighouden: “a stronger and wealthier Iran in the coming phase will be able to stand by its allies [Hezbollah], and especially the Palestinian resistance [Hamas], more than at any other time in history.”

Arabische Liga maakt ‘time table’ voor einde bezetting

Een groep ministers van Arabische landen uit de Arabische Liga is bezig een tijdschema op te stellen voor terugtrekking door Israël uit de bezette gebieden. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry, maakte dat gisteren bekend. Opvallend was dat hij in vervolg daarop een resolutie voor de Veiligheidsraad aankondigde (ook Frankrijk speelt met die gedachte).

bronnen:

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07/04

Jerusalem Post, 07/04

Yedioth Ahronot, 06/04

achtergrond:

http://jaffadok.nl/arabisch-vredesinitiatief-2002/