Iran: doel staat weer open voor Israël

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 10 juli 2015

Nieuws van 10 juli 2015

Vannacht geen deal met Iran. Persvrijheid bezette gebieden tussen hamer en aambeeld.

Iran, laatste nieuws

Financial Times meldde vanmorgen (06.00 uur) dat er nog geen overeenkomst is. Dat betekent dat de Amerikaanse deadline van middernacht 9 juli is verstreken. John Kerry na nachtelijk overleg met president Obama had kennelijk besloten zichzelf niet door die deadline onder druk te laten zetten (Yedioth Ahronot, 10/07): “(…) negotiations in the final hours of Thursday would still go ahead to try to achieve a breakthrough. We shouldn’t get up and leave just because the clock strikes midnight. We’re here because we believe we are making real progress toward a comprehensive deal.”

Iran, de deadline

Als een volledige overeenkomst met Iran uiterlijk 9 juli op het Amerikaanse Congres was voorgelegd, dan had het Congres 30 dagen om er zijn oordeel over te vellen. Als er nu wordt dooronderhandeld terwijl de deadline niet is gehaald is die termijn 60 dagen. Dat geeft de tegenstanders, ook in Israël, ruimer de gelegenheid om een tegencampagne te voeren. Vrij algemeen wordt aangenomen dat deze tegenstanders nu een sterkere positie hebben tegenover de president. Als de gesprekken nu zouden worden afgebroken en pas in september weer werden hervat, dan zou alsdan bij een overeenkomst weer de termijn van 30 dagen gaan gelden.

De kritiek van Israël in negen punten

Israëlische premier voelt zich existentieel bedreigd. (The Agonist)

De campagne door Israël om Congresleden te laten tegenstemmen wordt nu weer relevanter. De aandacht in de VS zal dan ook wel weer meer uitgaan naar de Israëlische argumenten om niet tot een overeenkomst te komen. De denktank Center for Security Policy, een conservatieve Amerikaanse organisatie, heeft samen met nucleaire experts negen ‘rode lijnen’ beschreven waar de VS niet overheen zouden mogen gaan. Deze ‘grenzen’ lopen volgens de Jeruzalem Post in grote lijnen parallel met de Israëlische kritiek. Zie:

http://www.jpost.com/Opinion/Nine-red-lines-for-a-nuclear-agreement-with-Iran-408240

De achtergrond: normalisatie van de betrekkingen met Iran

In de westerse media is ten aanzien van Iran rond 2006 het Amerikaans-Israëlische ‘framework’ overgenomen. In die visie zijn de onderhandelingen met Iran erop gericht om te voorkomen dat een gevaarlijk regiem op korte termijn een atoommacht wordt. Met dat atoomwapen zou Israël existentieel worden bedreigd en zou ook Europa in bereik komen. Engeland en (met vertraging) Frankrijk sloten zich daarbij aan. Duitsland eveneens, maar niet van harte en ‘low profile’. Rusland en China volgden om uiteenlopende redenen en in de verwachting dat de VN-sancties tegen Iran tijdelijk zullen zijn. Saoedie-Arabië heeft zich intussen opgeworpen als leider van de islamitische anti-Iran krachten in de regio. Een toenemend aantal in het Midden-Oosten actieve analisten zien een vorm van samenwerking tussen Iran en Saoedie-Arabië als voorwaarde voor het indammen van het geweld tussen shiiten en soenniten. In Washington en Israël heeft niet iedereen daar behoefte aan. In Europese media doet dit complexere verhaal schoorvoetend zijn intrede. Probleem voor de Europese politieke klasse is dat openlijk afwijken van de Amerikaans-Israëlische lijn politieke weerstand oproept in Washington. Verder moet men vrezen voor het mislopen van reusachtige defensie opdrachten door Saoedie-Arabië en zijn cliëntstaten aan de Perzische Golf.

Zorgelijke ontwikkeling persvrijheid in bezette gebieden

Mohammed Jaradat na behandeling door de
Palestijnse veiligheidsdienst. (EI, 29-09-2014)

Het Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA) bracht gisteren een rapport uit over schendingen van de persvrijheid in de bezette gebieden. In de maand juni werden 48 incidenten geregistreerd in de Westoever en de Gazastrook. Door deeiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit (PA) werd 12 maal ingegrepen, door Hamas in de Gazastrook 15 maal en door het Israëlische leger 21 maal. Dat in deze periode door de Palestijnse organisaties vaker werd ingegrepen dan door het leger, is volgens MADA uitzonderlijk. Het is gewoonlijk andersom. MADA vreest dat, “Palestinian officials in June took a concerning path where it was easy to violate the media.”

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=766410

achtergrond:

http://jaffadok.nl/columns/iran-een-aardverschuiving/

http://jaffadok.nl/columns/israel-saoedie-arabie-en-iran-schuivende-panelen/

http://jaffadok.nl/columns/iran-israel-en-de-vs-deel-ii/

http://jaffadok.nl/columns/de-sancties-tegen-iran-enkele-misverstanden/