Gezondheidszorg

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 23 juni 2019

Het thema gezondheidszorg voor de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden zal in het Kenniscentrum Israël/Palestina een uitgebreide behandeling krijgen. Zowel de voorzieningen – ziekenhuizen, spoedeisende hulp, etc. – als de gezondheidstoestand van de bevolking als geheel. In enkele artikelen zal worden ingegaan op specifieke risicogroepen zoals kinderen, zwangeren, ouderen, gevangenen en vluchtelingen. Thema’s als financiering en de toestand in de Gazastrook krijgen aparte artikelen.

Bij het onderzoek naar en het schrijven van artikelen over bovenstaande thema’s wordt samengewerkt met het Nederlands Palestina Komitee (NPK).