Gaza: geen bemiddelaar

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 12 juli 2014

Nieuws van 12 juli 2014

De belangstelling is minimaal door de crisis in Irak (NRC). Volgens andere media is er meer aan de hand.

Er is de laatste dagen een weinig geïnspireerde zoektocht gaande naar een bemiddelaar die beide (Israël, Hamas) zonder gezichtsverlies naar een wapenstilstand kan loodsen. Naar de VS werd als eerste gekeken. Europa kwam blijkbaar niet “in Frage”. Egypte leek begin van de week actief te worden, maar daarna werd uit Caïro niets vernomen. Qatar? Had goede relaties met Hamas, maar staat zwaar onder druk van radicaal islamitische bondgenoten van de VS: Saoedie-Arabië, Koeweit en de andere kleine Golfstaten. Turkije, dat zich nog maar een paar jaar geleden als bemiddelaar tussen Israël en Syrië opwierp?

VS? Een belangrijke rol werd bij dit soort crises bijna routineus gespeeld door de Verenigde Staten. Op basis van het vaste uitgangspunt “Israël heeft het recht zich te verdedigen” werd voor enigerlei vorm van wapenstilstand gezorgd, meestal op een in overleg met Israël bepaald moment. De Europese Unie sprak tijdens zo’n crisis altijd enige bezorgdheid uit over het wederzijds geweld en hield zich vervolgens aan het door de Amerikanen vastgestelde politieke kader. President Obama bood deze week weliswaar zijn bemiddelingsdiensten aan aan premier Netanyahu, maar blijkbaar te afstandelijk. Bij Kerry en zijn ministerie van Buitenlandse Zaken overheerst nog de woede over het onderuit halen eind april, van het vredesoverleg onder zijn leiding. De verhoudingen tussen de twee regeringen zijn koel momenteel.

Egypte? De Egypte dictatuur heeft te maken met een bevolking die, hoe verdeeld verder ook, anti-Israëlisch is. Een bemiddeling die een eind maakt aan het lijden van de Gazanen zou sympathie opleveren. Tegelijk vreest men de band tussen Hamas en de gematigde islampartij (de Moslimbroederschap) zolang de dictatuur niet gestabiliseerd is. Die laatste vrees overheerst nu kennelijk.

Qatar? Hier leeft de politieke leider van Hamas, Khaled Meschal in ballingschap. Qatar staat echter te zeer onder druk. Zie hierboven.

Nog twee mogelijkheden: Turkije en de EU. Tussen Turkije en de Israël botert het niet. Het incident met de “Gaza flotilla” waarbij negen Turken de dood vonden en de afhandeling daarvan door Israël, houdt (althans dat is het officiële argument) toenadering tegen. De EU wordt in de media niet genoemd als mogelijke bemiddelaar. Een verklaring van de EU deze week over de strijd in Gaza gaf daartoe ook geen aanleiding.

NB: TROUW van vanochtend geeft Duitsland een (kleine) kans.

 

bronnen:

TROUW, 12 juli 2014

FAZ, 12 juli 2014

NRC, 11 juli 2014

euobserver.com