Nieuws van 9 juni 2014

Gaat generaal Al-Sisi de vrouwenemancipatie steunen?

11 jaar cel voor deze moslimbroeders. November 2013.

Generaal Al-Sisi heeft de Egyptische verkiezingen gewonnen. Het lijkt alsof vrouwen daar blij mee mogen zijn.

Oppositie voeren was niet mogelijk. Leger, politie en geheime diensten waren alomtegenwoordig en Al-Sisi is hun kandidaat. De opkomst was, zeker gezien de overweldigende steun van de gelijkgeschakelde media in Egypte, zeer matig. Een hogere opkomst had naar buiten toe een zekere legitimatie moeten geven aan deze militaire dictatuur. De rechterlijke macht, die ook voor de Mubarak-dictatuur een steunpilaar was heeft in massaprocessen honderden leden van de oppositie ter dood veroordeeld. Opvallend in deze sfeer is een vrouwvriendelijke wet die een dag voor het aantreden van Al-Sisi (gisteren, 8 juni) getekend werd. Met kennelijke instemming van de feitelijke machthebber Al-Sisi. Ook de aan de dictatuur gelieerde Nationale Raad voor Vrouwen steunt de wet.

Er staan vanaf nu strenge straffen op seksuele delicten die tegen vrouwen gericht zijn. Dit is opvallend omdat de politie en de geheime diensten die actief hebben gestreden tegen de democratische gekozen president (Mursi, die nu achter de tralies zit), tijdens het Mubarak-bewind een zeer slechte reputatie hebben opgebouwd wat betreft de behandeling van vrouwen die in hun handen vielen. Tijdens de strijd tegen Mursi escaleerde de tactiek om vrouwen (door undercover agenten) uit de menigte te laten halen en seksueel te vernederen en te mishandelen. Toen in 2012 ook het leger vrouwen arresteerde en deze aan een “maagdelijkheidstest” onderwierpen werd dat door legerleider Al-Sisi goedgekeurd.

Al-Sisi’s mannen aan het werk, juli 2012.

Onafhankelijke activisten voor vrouwenrechten stellen dat de nieuwe wet geen verbetering zal geven. Met name omdat politie en openbare aanklagers nooit de wil hebben getoond om daders aan te pakken. Bovendien heeft seksueel geweld tegen vrouwen een lange traditie als bewuste tactiek in het vervolgingsapparaat. De nieuwe wet heeft vermoedelijk meer te maken met imagoverbetering dan met de wens tot werkelijke veranderingen.

Op de achtergrond spelen politieke veranderingen. De vierhoek Egypte, VS, Israël, Saoedie-Arabië wordt thema binnen Jaffadok. Ook de Sinaïwoestijn en de Gazastrook komen daarbij aan bod.

Bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 juni 2014

Achtergrond: www.jaffadok.nl/egypte