Frankrijk wil conflict internationaliseren

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 8 april 2015

Nieuws van 8 april 2015

Resolutie VR als basis voor onderhandelingen. Grenzen van 1967 met wijzigingen. Jeruzalem: status aparte. Erkenning Israël als joodse staat.

Kernpunten van het Franse voorstel

Fabius. Franse diplomatieke ‘assets’: lidmaatschap VR en terughoudendheid Duitsland

Frankrijk bereidt een resolutie voor de Veiligheidsraad (VR) voor die een basis moet scheppen voor hernieuwde onderhandelingen over een Palestijnse staat. De kernpunten daaruit zijn: 1 De grens tussen Israël en de in 1967 door Israël veroverde gebieden is uitgangspunt (‘referencepoint’) voor onderhandelingen. 2 Er moet ruimte zijn voor grenswijzigingen in onderling overleg. 3 Jeruzalem wordt hoofdstad van zowel Israël als de nieuwe Palestijnse staat. 4 Een rechtvaardige oplossing (‘fair solution’) voor het vraagstuk van de Palestijnse vluchtelingen. 5 Erkenning van Israël als joodse staat.

De voorzitter van de PLO en tevens president van de Palestijnse Autoriteit (PA), Mahmoud Abbas heeft het uitvoerend orgaan van de PLO gisteren over het Franse voorstel geïnformeerd. De PLO en de PA hebben tot nu toe altijd geweigerd Israël te erkennen als joodse staat. Deze eis werd sinds 2007 door premier Netanyahoe bij alle besprekingen consequent als conditio sine qua non naar voren gebracht.

Drie stappen in de Franse visie

De Fransen denken aan een procedure die bestaat uit drie stappen. 1 Frankrijk brengt een resolutie in, in de VR die bovenstaande elementen bevat. daarbij gaat het ervan uit dat de VS niet een veto uitspreken. 2 Er komt een internationale vredesconferentie waarin deze zaken worden uitgewerkt. 3 Frankrijk, gevolgd door ‘zijn Europese partners’ (nb: Engeland, Duitsland en de EU als zodanig).

Frankrijk stemt momenteel af met de VS, met zijn Europese partners en met de Arabische landen. Abbas reageerde sceptisch: “We do not need more decisions that then fail to be implemented”. Hij herhaalde ook de bekende weigering van de PLO om Israël te erkennen als joodse staat (nb: de PLO erkende Israël als staat in 1988; 20% van de bevolking is niet-joods). Volgens een vooraanstaand lid van Fatah binnen de PLO, Nabil Shaath, wijkt het Franse voorstel niet veel af van veel eerdere voorstellen. Frankrijk hoopt echter ditmaal dat de VS geen veto uitspreken, vanwege de veranderde opstelling van de VS ten opzichte van de regering Netanyahoe. Het Franse voorstel zou een achterdeur (‘backdoor’) kunnen zijn voor hervatting van de gesprekken.

VS nog terughoudend

Frankrijk in de schijnwerper, maar VS zal Saoedie-Arabië niet passeren.

De VS hadden eerder al terughoudend gereageerd op een mogelijke Franse diplomatieke actie. Het zou de VS een iets minder centrale positie geven. De Israëlische stelling dat alles tussen de twee partijen moet uitonderhandeld (Israël en PA) wordt in feite verlaten. Er ontstaat druk op de VS (en indirect Israël) nu Frankrijk zinspeelt op erkenning van de Palestijnse staat door Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië en Spanje. Als dat gebeurt, zullen andere Europese landen volgen en wordt dat staand beleid van de EU als geheel. Dat zou kunnen gebeuren als de VS en Israël voortzetting op de ‘Franse’ basis zouden weigeren. Arabische landen, zoals Saoedie-Arabië, Egypte en Jordanië zullen mogelijk het ‘Arabische Vredes Initiatief’ inbrengen. Deze regiems hebben groot belang bij het ‘oplossen’ van het conflict. Zij komen voor de keus om het opheffen van de exclusieve Israëlische zeggenschap over Jeruzalem (met zijn heilige plaatsen) te ruilen tegen de concessie van het erkennen van Israël als joodse staat.

De Franse resolutie is gebaseerd op resolutie 181 die de VN in 1947 aannam. Toen ging het om 52% voor de Palestijnen, nu om 22%.

Zie ook: israel-nog-op-ramkoers-in-vs/ onder: Arabische Liga maakt ‘time table’ voor einde bezetting

bronnen:

Yedioth Ahronot, 07/04

achtergrond:

arabisch-vredesinitiatief-2002/