Het Israëlische leger en kinderen

Door: Adri Nieuwhof - Geplaatst op: 25 mei 2014

Nieuw rapport: meer Palestijnse kinderen in eenzame opsluiting in Israëlische gevangenissen

Gastcolumn van Adri Nieuwhof.

Israelische troepen arresteerden Sameh Zaiden op 17-jarige leeftijd. In Juli 2013 werd hij om een uur ‘s nachts thuis opgepakt. Hij werd in totaal 28 dagen in eenzame opluiting gehouden. Foto: DCI-Palestine

Defence for Children International-Palestina heeft een rapport uitgebracht over hoe Israël in 2013 met Palestijnse kinderen omging tijdens hun arrestatie, verhoor en gevangenschap. Het rapport is gebaseerd op de getuigenverklaringen van 98 kinderen. In het algemeen worden de kinderen uit de westelijke Jordaanoever in het holst van de nacht door zwaar bewapende Israëlische soldaten van hun bed gelicht. De soldaten bonzen op de deur, stormen het huis in en brengen de hele familie in rep en roer. Enkele uren na hun arrestatie komen de jongeren geblinddoekt, geboeid en met slaaptekort aan in Israëlische verhoorcentra. Tijdens het verhoor worden zij zwaar onder druk gezet met bedreigingen, verbaal en fysiek geweld. Dit resulteert meestal in een bekentenis.

Bijna alle kinderen werden – tegen de regels in – ondervraagd zonder dat een ouder of advocaat aanwezig was. Zelden werden zij over hun rechten geïnformeerd, zoals hun recht om te zwijgen en niet mee te werken aan hun eigen veroordeling. Het rapport is begin mei aan verschillende VN-organisaties aangeboden. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Onrechtmatig overgebracht naar Israël

Elk jaar worden naar schatting tussen de 500 en 700 Palestijnse kinderen uit de bezette westelijke Jordaanoever opgepakt en in militaire rechtbanken vervolgd. Dat komt neer op rond de 8000 kinderen sinds 2000. Eind december hield Israël 199 Palestijnse jongeren gevangen waaronder 14 kinderen tussen 12 en 15 jaar.

Militaire rechtbanken in Israël zijn berucht om de oneerlijke procesgang en zijn helemaal niet ingericht op de berechting van minderjarigen. De jongeren worden in de regel beschuldigd van “stenen gooien” waarop een straf van maximaal 20 jaar staat, afhankelijk van hun leeftijd.

Daarbij komt dat 50 tot 60 procent van de Palestijnse minderjarige gevangenen uit bezet gebied wordt overgebracht naar een gevangenis in Israël. Dit is een oorlogsmisdaad omdat het in strijd is met Artikel 76 van de Vierde Conventie van Genève. Bovendien wordt op deze manier het recht op bezoek aan gevangen familieleden ernstig gehinderd want Palestijnen uit de bezette gebieden hebben geen bewegingsvrijheid door de talloze checkpoints en blokkades. Zij hebben ook nog een vergunning nodig voor een bezoek aan Israël waarvoor de procedure tijdrovend is. In de praktijk worden de minderjarigen zo geïsoleerd van hun familie.

Slechte behandeling

Defence for Children International Palestina (DCI) heeft getuigenverklaringen opgetekend van 98 jongeren over hun ervaringen in Israëlische militaire detentie. Het is belangrijk om te weten dat dit slechts een minderheid is want de meerderheid van de jongeren durft of wil niet getuigen uit angst voor represailles of omdat zij of hun ouders geen enkel vertrouwen hebben in het militaire systeem.

De meeste genoemde klachten zijn:

 • Geboeide handen 98 (100.0%)
 • Niet geïnformeerd over reden arrestatie 96 ( 98.0%)
 • Geen advocaat bij verhoor 94 ( 95.9%)
 • Geen advocaat bij verhoor 94 ( 95.9%)
 • Geblinddoekt 92 ( 93.9%)
 • Niet gewezen op zwijgrecht 91 ( 92.9%)
 • Naakt gefouilleerd 78 ( 79.6%)
 • Onthouden van voldoende water/voedsel 76 ( 77.6%)
 • Fysiek geweld 75 ( 76.5%)
 • Verbaal geweld en intimidatie 73 ( 74.5%)
 • Geen toestemming om naar wc te gaan 68 ( 69.4%)
 • Nachtelijke arrestatie 55 ( 56.1%)
 • Op vloer moeten zitten tijdens transport 49 ( 50.0%)
 • Gedwongen ongemakkelijke houding 32 ( 32.7%)
 • Papieren in Hebreeuws getoond of ondertekend 21 ( 21.4%)
 • Langer dan 2 dagen eenzame opsluiting 21 ( 21.4%)

DCI-Palestina heeft in 2013 namens tien minderjarigen 15 klachten over hun slechte behandeling en foltering ingediend bij de Israëlische autoriteiten. Het heeft echter tot geen enkele aanklacht tegen de daders geleid en het is zelfs niet duidelijk of er wel een onderzoek is ingesteld naar de klachten.

Eenzame opsluiting

DCI-Palestina heeft de verhalen van 40 minderjarigen opgetekend die tussen 2012 en 2013 tijdens hun verhoorperiode in eenzame opsluiting zaten. Het percentage jongeren dat in eenzame opsluiting verbleef steeg van 19,4 procent in 2012 tot 21,4 procent in 2013. Gemiddeld duurde de eenzame opsluiting in 2013 tien dagen met 28 dagen als langste periode. De Israëlische veiligheidsdienst gebruikt eenzame opsluiting als drukmiddel om bekentenissen af te dwingen of informatie te verkrijgen over andere personen.

In tegenstelling tot de praktijk in Israël, wordt eenzame opsluiting wereldwijd vooral als disciplinaire maatregel gebruikt bij veroordeelde jongeren of om hen – als bescherming – van volwassen gevangenen te scheiden.

De Palestijnse minderjarigen die in eenzame opsluiting zaten hadden vergelijkbare klachten als de hele groep. Ruim de helft kreeg tijdens hun arrestatie, transport of verhoor te maken met fysiek geweld en driekwart met verbaal geweld. Het percentage jongeren dat naakt werd gefouilleerd lag hoger, bijna 90 procent tegen 80 procent voor de hele groep.

Driekwart van de minderjarigen werden voor langere perioden gedwongen in een pijnlijke, ongemakkelijke posities te zitten. Dat was meestal op een lage ijzeren stoel die in de vloer vastzat ,en waaraan hun handen en voeten werden vastgebonden.

Al-Jalame

Bijna alle kinderen die in eenzame opsluiting werden gehouden waren onrechtmatig uit bezet gebied overgebracht naar Israël, waarvan 27 naar Al-Jalame detentiecentrum bij Haifa.

De kinderen werden in Al-Jalame in een kleine cel van twee bij drie meter geïsoleerd. Zij vertelden dat betonnen bed of op de vloer moesten slapen of op een dunne matras die zij als “vies” en “stinkend” beschreven. In de cel zaten geen ramen en was geen natuurlijk licht. Het enige licht kwam van een zwak geel peertje dat altijd brandt. De maaltijden werden door een flap in de deur aangereikt. De wanden van de cel waren grijs met scherpe of ruwe uitsteeksels die pijn doen als je er met je rug tegen leunt.

De Britse krant The Guardian publiceerde begin 2012 een aangrijpende video over Al-Jalame. Het Brits-Deense G4S heeft beveiligingsapparatuur geleverd aan Al-Jalame.

Verbod op foltering en eenzame opsluiting

Juan Ernesto Méndez

Eenentwintig Palestijnse kinderen werden het afgelopen jaar enige tijd in eenzame opsluiting gevangen gehouden. Eenzame opsluiting is een harde praktijk die ernstige psychologische schade kan aanrichten bij mensen.

Staten zouden eenzame opsluiting moeten uitbannen als straf of drukmiddel bij verhoren, zei Juan E. Méndez tegen de Algemene Vergadering van de VN op 18 Oktober 2011. Méndez is de Speciale Rapporteur voor marteling van de VN.

Méndez constateerde in zijn rapport van 2011 dat eenzame opsluiting “tijdens de detentieperiode voorafgaand aan het proces met opzet ingezet als techniek om informatie of een bekentenis te verkrijgen” neerkomt op een daad van foltering of wrede, onmenselijke en vernederende behandeling zoals verboden door de Conventie tegen Foltering.

Eenzame opsluiting van jongeren, het maakt niet voor hoe lang, is in strijd is met artikel 7 van de Conventie tegen foltering en van artikel 16 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Het beveiligingsbedrijf G4S ligt internationaal onder vuur van de beweging voor boycot, desinvestering en sancties tegen Israël vanwege zijn rol bij de beveiliging van Israëlische gevangenissen waar rechten van Palestijnse politieke gevangenen op grote schaal worden geschonden.

Adri Nieuwhof is consultant en was vele jaren actief in het Komitee Zuidelijk Afrika. Vanaf de eerste jaren na 2000 hield zij zich bezig met de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Zij adviseerde bij het opzetten van de BDS-campagne.

De mening van de gastschrijver geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie van Jaffadok weer.