Europese moslims onder vuur

Door: Jan Schnerr - Geplaatst op: 23 juli 2014

Palestijnse bij Downingstreet 10.

Ook in Duitsland werd de laatste weken in veel steden geprotesteerd tegen de aanval van het Israëlische leger op de Gazastrook. En ook in Duitsland werden de autoriteiten (en niet alleen zij) verrast door het grote aantal deelnemers met een allochtone (moslim-) achtergrond. Zoals elders in Europa werden de demonstraties met een loep bekeken op ongerechtigheden. Een meisje dat roept “Netanyahu is Hitler”, twee jongens die een Israëlische vlag op de kop wisten te tikken en met wat moeite in brand steken, een bushalte die wordt beschadigd. Dezelfde avond of de volgende dag worden die incidenten in sommige media opgeblazen tot ernstige vernielingen. Niets nieuws sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw.

Wat wel betrekkelijk nieuw is: de onmiddellijke framing van de gebeurtenissen tot antisemitische incidenten. In Duitsland leidde dat in één geval zelfs tot een knieval door de politie voor de kritiek achteraf dat zij veel meer mankracht hadden moeten inzetten. Het merkwaardige was dat de betreffende politiecommandant zich gedwongen zag persoonlijk contact op de nemen met de Duitse Zentralrat der Juden om zijn excuses aan te bieden (voor de inschattingsfout: er had een aanzienlijke politiemacht op de been moeten zijn). Iedere politiebeamte in Duitsland weet nu dat de combinatie Israël en “moslims” risico’s inhoudt voor de verdere carrière.

Vergeleken met wat er in Frankrijk op dit moment gebeurt blijft dit nog binnen de perken. Zie het Jaffadoknieuws van gisteren en de links daaronder: www.jaffadok.nl/frankrijk-gaza-protest-in-de-knel

Londen. bron: The Palestine Telegraph.

Ook in Nederland is recent een Gaza-demonstratie (in Den Haag) onder het anti-antisemitische vergrootglas gelegd. Ook daar overigens een verrassend groot aantal deelnemers en verrassend veel mensen met een Marokkaanse of andere allochtone familie achtergrond. Maar wij kennen in Nederland niet de gewelddadige traditie van de Franse (met name Parijse) politie en niet de buigzame houding van de Duitse politieke elite die nog bezig is de Tweede Wereldoorlog te verwerken. Wel hebben wij in Nederland de laatste twintig jaar een gidslandpositie opgebouwd als het gaat om het verdacht maken van immigranten uit moslimlanden. Ik voorspel, als wij niet oppassen, dat wij onze plek in de Europese voorhoede gaan verliezen. Daar helpt de uitbarsting van een zekere David Suurland in de NRC van afgelopen zaterdag (19/07) niet veel aan.

Suurland heeft aan de Leidse universiteit de overeenkomsten bestudeerd tussen het nazisme, het communisme en het “islamisme”. Omdat dit nogal breed is beperkt zijn onderzoek zich tot een periode van 2000 jaar (hij neemt en passant het vroege christendom mee). Daarbij richt hij zich speciaal op het gebied van de oostelijke Indonesische archipel tot aan de westpunt van Marokko. De Europese “moslims” (eens moslim, altijd moslim) hebben pech: zij ontsnappen niet maar worden meegenomen in het werk van Suurland.

De conclusie is vernietigend voor alles wat uit Marokko en Turkije komt: “En daar waar 2000 jaar christelijke antisemitische theologie het maatschappelijk draagvlak voor de Holocaust creëerde, zou het naïef zijn om te veronderstellen dat 1400 jaar islamitisch antisemitisme zonder gevolgen zou zijn. Dat is het dan ook niet.” Suurlands stelling is ook dat de Israëlkritiek van moslims niets met Israël heeft te maken, maar voortkomt uit “eeuwenlang zorgvuldig gekweekte jodenhaat”.

Gaza demonstratie in Rome.

Met de prominente plaatsing van dit in de kern racistische artikel surft de NRC mee op de nieuwe trend in Europa: het uit de kast komen van Europeanen met een moslimachtergrond die kritiek hebben op Israël is een uiting van iets anders, namelijk oeroud en geïnternaliseerd antisemitisme.

Met deze drogredenering wordt het Israëlisch-Palestijns conflict pas goed geïmporteerd in Europa. Voor zover de hiermee verbonden framing wordt gepromoot door de Israël-lobby vermoed ik dat dat een geval gaat worden van over het doel heen schieten. Aan het “eeuwige antisemitisme” is mijns inziens niets eeuwigs. Ik vrees dat het racisme (op dit moment tegen de moslimminderheid) daarentegen wel eens een blijvend fenomeen zou kunnen zijn. Het zou een bittere pil zijn als de officiële joodse organisaties daarin een vooraanstaande rol zouden gaan spelen.

NB: Op zaterdagmiddag 2 augustus aanstaande wordt in Washington een “National March” gehouden naar het Witte Huis. Centrale leus: Stop the Massacre in Gaza! Organisatoren: anti-oorlogs- en moslimorganisaties en Arabisch-Amerikaanse groepen. Er wordt vervoer geregeld “from all over the country”. Ben benieuwd hoe de professionele Israël-lobby in Amerika dit aanpakt.