Chef-staf: alle burgers moeten herdenken

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 22 april 2015

Nieuws van 22 april 2015

Na Holocaust Remembrance Day (16 april) en Remembrance Day (vandaag), volgt Onafhankelijkheidsdag op 22 april. Niet iedereen doet mee.

Chef-staf: alle burgers moeten herdenken

IDF-chef Eisenkot (links)

Israël herdenkt vandaag de ruim 23.000 militairen en slachtoffers van ‘terreur’ die sinds 1948 zijn gedood tijdens de vele oorlogen die het land voerde: Remembrance Day. De nieuwe chef van de generale staf van het leger Eisenkot, heeft vanmorgen benadrukt dat iedere burger van Israël de plicht heeft om mee te gedenken: “all Israeli citizens have a duty to commemorate the country’s fallen soldiers and uphold their memory while contributing to the future of the state”. Hij nam impliciet de Israëlische Palestijnen ook mee in de volgende formulering: “(het leger) defending the country and providing security for all citizens and residents”. Vanmorgen stopte het verkeer een minuut en stond iedereen een minuut stil.

De herdenking gaat gepaard met veel ceremoniële bijeenkomsten en vele toespraken van politieke leiders en geestelijken. Premier Netanyahoe bracht zijn bekende boodschap, van Israël als bedreigde haven voor alle joden in de wereld: “Israel’s determination to defend itself grows stronger as the threats around it increase, (…) there is no future for the Jewish people without the State of Israel.”

‘Arabische’ tv-zender onderbreekt programma niet

Het Arabisch-Israëlische tv-station Hala TV verklaarde dat het vandaag zijn programma niet zal onderbreken in verband met de Israëlische Herdenkingsdag. Het hoofd van het toezichtorgaan Cable and Satellite Broadcast Council, heeft zijn organisatie opgedragen onmiddellijk een onderzoek in te stellen. Nb: De anderhalf miljoen niet-joden in Israël zijn tweederangs burgers die sinds de etnische zuiveringen in 1948 en 1967 een minderheid van de bevolking vormen.

Speciale campagne voor haredi

Er is een speciale campagne gaande die erop is gericht om onder de zogenaamde haredi de bereidheid te stimuleren om mee te herdenken (haredi zijn joden die afkomstig zijn uit Arabische landen). Het gaat er met name om de haredi niet de minuut stilte te laten verstoren. Daarover wordt elk jaar schande gesproken in de media. De campagne heet, “Quiet, we’re remembering.” Een rabbi helpt deze haredi door hen bijbelse teksten aan te reiken waardoor er een relatie wordt gelegd met hun judaïsme. Nb: Het achterliggende probleem is de gebrekkige integratie van veel haredi in de door westerse joden overheerste Israëlische cultuur.

Doden van Palestijn geen ‘terrorisme’

Mohammed Abu Khdeir’s dood geen ‘terrorisme’

Er is een controverse ontstaan over wie tot de 23.000 behoren die hun leven hebben gegeven voor de joodse staat. De familie van Mohammed Abu Khdeir, een jonge Israëlische Palestijn die vorig jaar levend werd verbrand door joodse daders, blijkt zonder overleg met de familie op de lijst voor te komen. De vader heeft hiertegen geprotesteerd: “How can anyone do such a thing without consulting the family?” Hij zei niet geïnteresseerd te zijn in erkenning door de staat Israël: “(he has) no interest in receiving recognition from the State of Israel. We want the three individuals who burned Muhammad to death to receive the punishment that they deserve,”.

Het ministerie van Defensie sprak overigens in dit verband niet van ‘terrorisme’ maar van ‘hostile action’. De joodse organisatie Almagor, die slachtoffers van ‘terreur’ vertegenwoordigt, protesteert ook tegen de plaatsing van Khdeir op de lijst: “(…) the killers are not members of a terrorist organization that is one of the enemies of Israel, and therefore their motive was criminal, and not technically terrorism. The ceremony is a provocation which degrades Remembrance Day and the memory of the fallen,”.

Niet-herdenkers gemarginaliseerd

Een column in Yedioth Ahronot (Ben-Dror Yemini) geeft de sfeer aan onder de meerderheid in Israël ten opzichte van diegenen, met name Palestijnse burgers, die liever de etnische zuivering van 1948 herdenken: “But don’t worry. Those who suggest that we erase the Israeli memory are usually those who preach in favor of raising awareness of the Nakba (de catastrofe van 1948). The enemies and disrupters of the memory belong to a small minority, which is highly involved in the public discourse. And that’s a shame.”

Onafhankelijkheidsdag

Morgen wordt in Israël Onafhankelijkheidsdag gevierd. het gaat om de oprichting van de joodse staat in 1948. Ook daarbij staat het leger en (in dit geval) het onderscheiden van soldaten die bijzondere prestaties hebben verricht centraal. De president zal 120 militairen onderscheiden, een aantal gelijk aan het aantal zetels in de Knesseth, dat weer overeenkomt met het aantal van de ‘120 Wijzen’. Dat laatste verwijst naar 120 schriftgeleerden, ‘wijzen’ en profeten die volgens de joodse religieuze traditie in de twee millennia voor Christus de grondleggers waren van het Judaïsme.

Haaretz: toename buitenlandse strijders.

Toename strijders uit buitenland

Haaretz wijst vandaag op de toename van het aantal jonge joden dat naar Israël komt om daar mee te vechten. Zij krijgen in toenemende mate steun van organisaties in die (meestal Westerse) landen. Een van deze jongeren werd gedood tijdens de aanval op de Gazastrook vorige zomer. In Israël wordt hij als een held gevierd.

bronnen:

Haaretz, 22/04

Jerusalem Post, 22/04 en 21/04

israelnationalnews, 22/04

achtergrond:

http://jaffadok.nl/israelische-palestijnen-2/